Niemal każda reforma, która ma za zadanie znacznie zmienić obowiązujący porządek prawny budzi niepokój oraz kontrowersje. Nie inaczej jest również w przypadku nowelizacji kodeksu karnego, które przyjęło ministertwo sprawiedliwości.

Czego one mają dotyczyć? Przede wszystkim zmianom podlegają przepisy dotyczące przestępstw o charakterze seksualnym dokonywane na nieletnich. W tym przypadku okazuje się, że pośpiech nie zawsze jest najlepszym doradcą, bowiem posłowie nieopatrznie zdepenalizowali jedno z przestępstw o takim właśnie charakterze. Chodzi tutaj o czyn polegający na doprowadzeniu małoletniego poniżej 15. roku życia do obcowania płciowego. Dziś grozi za to od 2 do 12 lat więzienia.

Pośpiech nie zawsze jest najlepszym doradcą, bowiem posłowie nieopatrznie zdepenalizowali jedno z przestępstw pedofilskich.

Zmiany w art. 200 k.k. spowodowały, że ten czyn nie będzie już karalny. Pomimo, iż nowelizacja wskazuje na taki stan rzeczy minister Zbigniew Ziobro odpiera zarzuty twierdząc, że zastosowanie znajdą tutaj przepisy o pomocnictwie. Eksperci jednak nie zgadzają się z tego typu interpretacją i przewidują ogromny chaos, ponieważ nieścisłości w przepisach mają przede wszystkim wpływ na udzielane przez nich porady prawne i kwestie interpretacyjne.

Jednak nie jest to jedyna kontrowersja w przedmiocie wprowadzanych modyfikacji, bowiem dodatkowo nowe zapisy ograniczą możliwość stosowania środków zabezpieczających (także tych po odbyciu kary) wobec sprawców przestępstw seksualnych przeciwko dzieciom. Środki tego typu to m.in. obowiązek poddania się terapii, elektronicznego nadzoru w miejscu pobytu bądź umieszczenie sprawcy w zakładzie psychiatrycznym. Niektóre czyny pedofilskie będą mogły być wolne od możliwości zastosowania w/w sankcji.

Eksperci jednak nie zgadzają się z tego typu interpretacją i przewidują ogromny chaos, ponieważ nieścisłości w przepisach mają przede wszystkim wpływ na udzielane przez nich porady prawne i kwestie interpretacyjne.

Posłowie odpowiedzialni za tego typu problematyczne zapisy nie widzą w nich niczego co mogłoby skomplikować egzekwowanie kar dla przestępców seksualnych. Nie przemawia do nich również argument radców prawnych wskazujący na to, iż wiele przepisów ustawy narusza konstytucyjną zasadę proporcjonalności – jednak zarzut dotyczy również zaburzeń w zakresie równości wobec prawa, trójpodziału władzy, niedyskryminacji, prawidłowej legislacji i określoności znamion czynu zabronionego.

Luki w prawie oceniane są jako niebezpieczne, dlatego niemal wszyscy prawnicy stanowczo im się sprzeciwiają.

Eksperci twierdzą, iż przytłaczająca liczba błędów, niespójności i oczywistych paradoksów może świadczyć o tym, że ustawa nigdy nie powinna być w ten sposób znowelizowana.

Wszelkie wątpliwości w jakiejkolwiek kwestii tego typu rozwieją prawnicy z kancelarii Ryszarda Zasady w Pile. Pozostajemy do Państwa dyspozycji w zakresie doradztwa oraz prawnego wsparcia, jak również w kwestii interpretacji wciąż nowelizowanego prawa.

WhatsApp chat