Czy śledzenie niewiernego małżonka jest legalne?

Kiedy jeden z małżonków śledzi bądź nagrywa rozmowy drugiego, zwykle wiąże się to z podejrzeniami o niewierność. Zdobyte nagrania bądź fotografie mają być później wykorzystane jako dowód w sprawie rozwodowej. Klienci kancelarii Ryszarda Zasady w Pile często zwracają...

Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego

Przyjęty w dniu 19 grudnia 2018 roku projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego może całkowicie odmienić przebieg postępowań toczących się w myśl jego przepisów. Zmiany dotyczą m.in.: posiedzeń organizacyjnych, na których będą tworzone plany rozprawy,...

Bykowe czyli podatek dla bezdzietnych znowu na uwadze rządu.

Po zeszłorocznych doniesieniach związanych z tzw. „bykowym”, czyli kontrowersyjnym podatkiem obarczającym dodatkową daniną osoby bezdzietne, temat ze zdwojoną siłą powraca do debaty publicznej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznaje, że sprawa...

Możliwość uchylenia prawomocnego mandatu karnego.

Kwitując odbiór mandatu, czynimy go prawomocnym. Wydaje się, iż wówczas nie ma już możliwości odwołania od decyzji ukarania nas. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (k.p.w.) zakłada, że taki tryb sankcjonowania wykroczeń przyspiesza postępowanie i upraszcza...

WhatsApp chat