Możliwość uchylenia prawomocnego mandatu karnego.

Kwitując odbiór mandatu, czynimy go prawomocnym. Wydaje się, iż wówczas nie ma już możliwości odwołania od decyzji ukarania nas. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (k.p.w.) zakłada, że taki tryb sankcjonowania wykroczeń przyspiesza postępowanie i upraszcza...

Egzekucja świadczeń alimentacyjnych. Kolejne zmiany w prawie.

Od kilku lat prawo rodzinne jest systematycznie modyfikowane w celu umożliwienia organom państwowym bardziej skutecznego egzekwowania zasądzonych alimentów od osoby do tego zobowiązanej. Jest to nadal duży problem w naszym kraju, tym bardziej, iż prawo w tym...

WhatsApp chat