Nieterminowe płatności kontrahentów są obecnie jedną z najczęstszych przyczyn zatoru w płynności finansowej w firmach. Problem nabiera większej wagi ze względu na restrykcyjne przepisy egzekwowania podatku VAT. Jeżeli firma nie opłaci go w terminie do 25-go dnia każdego miesiąca, wówczas musi liczyć się ze stanowczą i szybką reakcją urzędu skarbowego. Tym bardziej właśnie przedsiębiorcy powinni rzetelnie rozliczać się z płatności przestrzegając zakreślonych terminów.

W jaki sposób zatem egzekwować należności od kontrahentów, którzy w nieskończoność przedłużają czas płatności? Tak naprawdę nie ma w pełni skutecznego sposobu, jednak można wykorzystać ustawowe narzędzia. Najważniejszym jest przede wszystkim naliczanie odsetek od przeterminowanej płatności. Tutaj z pomocą przychodzi przedsiębiorcom Kodeks cywilny. Odsetki nalicza się już od pierwszego dnia opóźnienia, czyli im dłużej kontrahent zwleka z uiszczeniem całej kwoty, tym większe będą odsetki.

Gdy wierzytelność jest oprocentowana wyżej od stopy ustawowej, wówczas wierzyciel również może zastosować stawki odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

A jeśli wysokość odsetek nie została określona z góry pomiędzy stronami? Zastosowanie tutaj mają odsetki ustawowe. Jednak w sytuacji, gdy wierzytelność jest oprocentowana wyżej od stopy ustawowej, wówczas wierzyciel również może zastosować stawki odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

Przy transakcjach handlowych, które określone są w Ustawie z dnia 12 czerwca 2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, stosuje się odsetki podatkowe, chyba że uzgodnienia stron są inne. W tym zakresie warto również zasięgnąć porady doświadczonego adwokata.

Jako wierzyciel firma może skorzystać także z możliwości umieszczenia swojego dłużnika w Biurze Informacji Gospodarczej, czyli BIG. Należy jednak przy tym pamiętać, że należność musi być wyższa niż 500zł, a termin płatności minął co najmniej 30 dni wcześniej. BIG jest rejestrem nierzetelnych kontrahentów i jest często weryfikowany przez różnego rodzaju instytucje finansowe. Znalezienie się w spisie dłużników tego rejestru może w następstwie tego skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami dla danej firmy.

Przed złożeniem pozwu o zapłatę oraz wszczęciem postępowania komorniczego, warto poznać możliwości polubownego załatwienia sprawy.

Wszelkich porad oraz koniecznego wsparcia udziela kancelaria prawna Ryszarda Zasady w Pile. Najlepsi prawnicy wspierają swoich klientów zarówno w zakresie interpretacji Kodeksu cywilnego dotyczącego egzekwowania płatności od nierzetelnych kontrahentów, jak również sankcji, które przedsiębiorca może zastosować. Zatem przed złożeniem pozwu o zapłatę oraz wszczęciem postępowania komorniczego, warto poznać możliwości polubownego załatwienia sprawy.

WhatsApp chat