Od kilku lat prawo rodzinne jest systematycznie modyfikowane w celu umożliwienia organom państwowym bardziej skutecznego egzekwowania zasądzonych alimentów od osoby do tego zobowiązanej. Jest to nadal duży problem w naszym kraju, tym bardziej, iż prawo w tym przedmiocie nadal pozostaje nieprecyzyjne. Często okazuje się, iż w analizie indywidualnego przypadku interpretacja poszczególnych przepisów może się różnić. Osoby uprawnione do pobierania świadczeń alimentacyjnych dotychczas, w przypadku nieskuteczności egzekucji, mogły liczyć na wsparcie Funduszu Alimentacyjnego.

Od 2008 roku obowiązuje dla świadczeń alimentacyjnych kryterium dochodowe. Wynosi ono 725 zł na osobę. Obecnie, według planowanych zmian ma ono wzrosnąć do 800zł na osobę. Nowelizacja przepisów w tym zakresie miałaby wejść w życie już od okresu świadczeniowego 2019/2020.

Od kilku lat prawo rodzinne jest systematycznie modyfikowane w celu umożliwienia organom państwowym bardziej skutecznego egzekwowania zasądzonych alimentów od osoby do tego zobowiązanej.

Ustawodawca chce tym samym sprawić, że samo egzekwowanie alimentów od zobowiązanej do tego osoby będzie bardziej skuteczne.

Projekt przygotowywanej ustawy zakłada egzekucję z diet na pokrycie kosztów podróży służbowych. Zmiana ma być odczuwalna, ponieważ zajęciu przez komornika może ulec nawet 50 procent kwot przyznanych dłużnikowi alimentacyjnemu z tego tytułu.

Natomiast pracodawca, który nie stosuje sie do nakazu potrącenia z pensji dłużnika kwoty zaległych świadczeń, będzie traktowany jako podmiot współodpowiedzialny za dług. W ten sposób ma być zatrzymany proceder ochrony pracownika przed zobowiązaniami.

Jednak nie jest to jedyna zmiana w tej materii. Pracodawca, który nie nawiązał dotychczas stosunku pracy z dłużnikiem alimentacyjnym tj. nie zawarł z nim pisemnej umowy, może zostać ukarany grzywną w wysokości od 1500 do 45 tys. zł.

Proponowany projekt ma tyle samo zwolenników ilu przeciwników. Dłużnicy alimentacyjni, którzy są w trudnej sytuacji finansowej obawiają się, iż stracą źródło utrzymania jeśli ich zobowiązanie będzie jawne. Wiele pytań, które zadają osoby zainteresowane rodzi wątpliwości co do prawnej zasadności tego typu działań.

Od 2008 roku obowiązuje dla świadczeń alimentacyjnych kryterium dochodowe.

Kancelaria Prawna Rationis w Pile wspiera swoich Klientów w kwestii zarówno egzekucji alimentów jak i w zakresie wsparcia osób zobowiązanych do spełniania obowiązku alimentacyjnego. Radca prawny Ryszard Zasada udzieli Państwu kompleksowej porady prawnej i pomoże wskazać najbardziej korzystne działanie w trudnej sytuacji. Spośród Kancelarii Prawnych jest jedną z najskuteczniejszych Kancelarii, która stanie w obronie Państwa interesów.

Zmiana ma być odczuwalna, ponieważ zajęciu przez komornika może ulec nawet 50 procent kwot przyznanych dłużnikowi alimentacyjnemu z tego tytułu.

Zachęcamy zatem do kontaktu z prawnikami naszej Kancelarii, gdzie znajdą Państwo zrozumienie swojego problemu i niezbędne wsparcie natury prawnej.

WhatsApp chat