Egzekucja świadczeń alimentacyjnych. Kolejne zmiany w prawie.

Od kilku lat prawo rodzinne jest systematycznie modyfikowane w celu umożliwienia organom państwowym bardziej skutecznego egzekwowania zasądzonych alimentów od osoby do tego zobowiązanej. Jest to nadal duży problem w naszym kraju, tym bardziej, iż prawo w tym...

WhatsApp chat